Menu

Projektet

Byggeinfo nr. 4 / JUNI 2017

I bygge-info nr. 3 skrev vi ”Når sikkerhedsniveauet ændrer sig, sender jeg en ny Bygge-info”, og dette er nu aktuelt. Arbejdet med fundamenter og betongulve nærmer sig sin afslutning, og der er ved at blive gjort klar til at modtage betonvæg- og dækelementer, der kommer med store lastbiler og skal hejses på plads med en stor mobilkran. Dette kræver mere plads til de store køretøjer og reglementerede sikkerhedsafstande.

Derfor vil byggepladshegnet blive flyttet, og tennisbane E bliver inddraget til kørevej for mobilkranen som det fremgår af vedhæftede oversigtstegning. Bemærk også at p-arealet for AGF er blevet reduceret.

Flytning af byggepladshegnet sker sidst i uge 22, og de store køretøjer kommer umiddelbar efter pinse. Dette sikkerhedsniveau løber indtil videre til uge 28. då.

Byggeinfo nr. 3 / MAJ 2017

I fortsættelse af ”Bygge-info nr. 2” kan det oplyses, at den sidste del af udgravning for nybyggeriet mod vest / mod baneanlægget er afsluttet. Af hensyn til sikkerheden omkring byggepladsen grundet brugen af store byggemaskiner er det nødvendigt at ændre adgangen til baneanlægget for spillere og publikum de næste par måneder, som det fremgår af nedenstående oversigtstegning. Når sikkerhedsniveauet ændrer sig, udsendes ny ”Bygge-info”  

Byggeinfo nr. 2 / APRIL 2017

Det gamle klubhus er væk og alle klubhus-funktioner sker nu i de opstillede pavilloner. Men helt i overensstemmelse med tidsplanen er entreprenørfirmaet Raundahl & Moesby A/S gået i gang med jordarbejdet. Når der senere i denne måned kommer styr på jordarbejdet, kan vi se frem til, at der bliver lavet kloak og fundamenter. Det nuværende byggepladsområde på p-pladsen bliver udvidet, i takt med at der kommer flere skurvogne. Dvs. at der bliver inddraget yderligere 6 p-pladser. (se tegning herunder) Omkring 1. juni då. begynder de første betonelementer at dukke op, og i den anledning skal byggepladsområdet udvides yderligere på grund af kranarbejde. Nærmere information herom følger senere.

Siden sidst er der blevet sat skilte op på pavillonerne: indgang A og indgang B mv., og der er etableret gæstetoiletter som vist på vedhæftede tegning.

Byggeinfo nr. 1 / JANUAR 2017
1. april 2017 starter opførelsen af et nyt klubhus på Fredensvang. Den forventede byggetid er et år, og entreprenørfirmaet Raundahl & Moesby A/S står for processen.

Det nye klubhus bliver på 1800 m2. 

Inden byggeriet kan gå i gang, skal det gamle klubhus rives ned. Et arbejde, der starter d. 23. januar med den indvendige del, og medio februar kommer de større maskiner og begynder at grave sige gennem klubhuset.

Torsdag i uge 3 bliver der sat byggepladshegn op omkring klubhuset og en mindre del af p-pladsen, som det fremgår af oversigtstegning herunder. Efterhånden som byggeriet skrider frem, kan der blive tale om at udvide byggepladsen ud over en større del af p-pladsen.