Menu

Udmeldelse

Ved udmeldelse skal du altid give medlemskontoret besked. Såfremt du ikke er i kontingentrestance, kan AGF udlevere dit spillercertifikat til en evt. ny klub.