Menu

Børnefodbold

AGF af 1880 tilbyder børnefodbold til alle af drengekøn i alderen 5-12 år (U6 til U12).

På Fredensvang lærer drengene at gå til fodbold både som en sport og som en social og kulturel dannelse i fodboldmiljøet og som AGF'er. Når forældre melder deres dreng ind i AGF, siger de og drengen ja til at være en del af et forpligtende fællesskab baseret på de værdier, som har hersket i AGF igennem generationer. 

"Ingen må søge sit eget. Spredte skal vi styrte. Men samlede skal vi stige"

"Dette hus og dets udstyr er skænket ved velmenende mænds gaver. Foreningen stiller det hermed ender ethvert medlems beskyttelse."

Spillere i AGF ved eller skal vide, at ingen er større end klubben og, at de skal behandle alt i klubhuset og på anlægget i Fredensvang, som om det var deres eget.

AGF af 1880 er i proces med at blive DBU Børneklub. Det betyder, at vi tilslutter os DBUs Børnerettigheder og Børneløfter som en del af en overordnet Børnepolitik for, hvordan vi skaber det bedste udviklingsmiljø for de drenge, der melder sig ind i AGF (se nedenfor).

For AGF af 1880 er det at gå til fodbold og være en del af fodboldmiljøet et formål i sig selv. For spillere der har særlige talenter vil der allerede fra U9 være særlige tilbud om ekstra træning i regi af AGF Talent. Og fra U10 til U12 driver AGF Talent egne børnehold, hvor drengene kan kvalificere sig på lige fod med drenge fra alle AGFs samarbejdsklubber i Østjylland. Tilbuddet om børnefodbold i AGF af 1880 er fra U10-U12 fortsat baseret på, at alle skal have mulighed for at spille fodbold og kræver ikke særlige talenter. Se mere om principperne for udvikling af spillere i AGF 1880 under punktet "Ungdomsfodbold".

AGF 1880 BØRNEPOLITIK (fra DEN HVIDE TRÅD)

I AGF’s fodboldafdeling lærer man ”at gå til fodbold” som betyder:

For barnet:

  • At det indgår i et forpligtende fællesskab med fokus på personlig, social og fodboldfaglig udvikling med udgangspunkt i klubbens værdier.

For klubben:

  • At der sikres et trygt og udviklende miljø for børnene
  • At der er optimale rammer for træning / kamp
  • At alle trænere/ledere er veluddannede, såvel fagligt som pædagogisk
  • At den fodboldfaglige agenda er optimeret og tilpasset det enkelte barns udviklingstrin
  • At forældrene betragtes som væsentlige samarbejdspartnere, med fokus på det faktum ”at det er BARNET, der spiller fodbold”
  • At DBU’s børnerettigheder* synliggøres og indgår som en naturlig del af klubbens tilgang til hvert enkelt barn.
  • At DBU’s værdiløfter** betragtes som en selvfølge og dermed en naturlig del af klubbens liv
  • At alle bestræber sig på at holde det enkelte barn indenfor rammerne af et idrætsligt fællesskab

*

https://www.dbu.dk/boern-og-unge/boernefodbold/strategi-for-dansk-boernefodbold/dbu-s-boernerettigheder/

**

 https://www.dbu.dk/boern-og-unge/boernefodbold/strategi-for-dansk-boernefodbold/dbu-s-10-boerneloefter/

Luk