Menu

Den Hvide Tråd

 

Den Hvide Tråd beskriver kulturen og de dominerende værdier i AGF 1880.

Den giver et indblik i, hvilke elementer vi prioriterer i udvikling af spillere i AGF 1880 samt hvilken menneskelig og fodboldfaglig (ud)dannelse, man gennemgår som fodboldspiller i AGF 1880.

DEN SÆRLIGE AGF KULTUR:

Kulturen i AGF 1880 er funderet i AGFs traditionsrige historie og de dyder, som AGF både som forening og som elitemiljø er blevet bygget op af gennem tiderne med 5 Mesterskaber, 9 Pokaltitler og ikke mindst 52 danske A-landsholdsspillere. Respekten for både det vundne og det hævdvundne og dermed også for vinderne og dem, der tegnede og gjorde AGF til det, som det er – for Aarhus og i Danmark - er styrende for en kultur, hvor ingen er større end klubben og alle medlemmer forventes at tage vare på og bidrage til klubben.

AGF 1880 er en del af noget større på klubbens nye moderne anlæg;  Fredensvang, men er også selve kilden til AGF. Uanset tidernes skiften og tidsånden, er kulturen på Fredensvang og de dyder, som medlemmerne får med, bestandige.

VÆRDIER FOR AGF 1880:

Ingen er større end klubben, AGF

Fodbold er et holdspil. Foreningslivet findes kun i kraft af kollektivet. Uanset vores rolle på holdet eller i klubben, er det hvad, der er til kollektivets bedste, som styrer os, når vi handler på vegne af logoet. Som AGF’ere repræsenterer vi altid logoet. Til træning over for dine holdkammerater og kollegaer. Til kamp over for dine modstandere og tilskuere. Vi er en del af et forpligtende fællesskab og sætter altid klubben og anlægget i Fredensvang over os selv.

Alle er på holdet - Plads til individet

Uanset færdigheder og formåen, er det interessen og passionen for fodbolden der driver fællesskabet i AGF 1880. På banen og i omklædningsrummet er alle lige. Alle medlemmers bidrag til og rolle i fællesskabet påskønnes, ligesom alle forventes at tage del i fællesskabet og være med til at udvikle det med det, som de har at byde ind med eller skiller sig ud med. Vi elsker fodboldpersoner, der har lyst til at sætte deres præg på fællesskabet.

Spillet er leg og sjov, når det er seriøst

Som et spil er fodbold både en kompleks og en simpel leg. Selv om vi ikke altid kan vinde, spiller vi altid for at vinde og træner for at blive bedre som spillere, og som hold. Glæden ved spillet og at kunne mestre dets mange facetter er vores drivkraft og vores motivation. Vi spiller fodbold, fordi vi ikke kan lade være. Vi går op i det og lever os ind i det og glæder os til at være sammen, så vi kan have det seriøst sjovt.

Vindere i livet i det lange løb

Indenfor rammerne af det hele børne- og ungdomsliv (familie, skole, kammerater…)  danner og uddanner vi vindere i AGF 1880, fordi vi sætter udvikling af den enkelte og holdet over at vinde for enhver pris. Vi lærer at vinde, tabe og spille uafgjort - som et hold. Vi lærer af vores succeser og vores fejl, vores styrker og svagheder og vi lærer at prøve nye måder at træne og spille på, så vi altid er klar til at møde nye fodboldfaglige, sociale og kulturelle udfordringer på vores vej mod at blive stærke individer i de kollektiver, vi er en del af.

Fodboldatleten er idealet

Vi træner for at blive så atletiske som muligt i vores måde at spille på. Kroppen er både et redskab og et beredskab. Vi træner i motorik,  koordinering og balance, så spillerne bevæger sig effektivt, men også i at udvikle sanseapparatet og den kropslige fornemmelse for spillet, modstanderne, nærkampene, boldmestringen og timingen i boldbehandlingen. Og vi træner i relationer, så vi lærer at genkende, hvordan vi bedst muligt hjælper hinanden i de forskellige faser af spillet og forskellige steder på banen.

KSDH

Vi deler med glæde ud af vores principper, vores filosofi for udvikling af børn og unge, det sociale ansvar i foreningerne og vores viden om alt fodboldfagligt. Vi står på mål for alt, hvad der vedrører klubben AGF med åben pande over for spillere, trænere, ledere, forældre og andre interessenter i og uden for fodboldmiljøet. Som moder- og samarbejdsklub for AGF Talent bakker vi op om og medvirker til, at spillere med evner og ambitioner kan prøve sig selv af.

* KSDH eller ”Kom Så De Hviie” – som det lyder på stadion, når vores fans opildner AGFs bedste hold.

Luk