Menu

Generalforsamling 2023: Formandens beretning

image Formand for AGF 1880, Steffen Olesen.
Admin
27. marts 2023 kl. 17:06
Som traditionerne foreskriver bringes her formandens beretning fra Generalforsamling 2023.

AGF 1880 Fodbold afholdt generalforsamling tirsdag den 21. marts i klubhuset på Terp Skovvej. Her fik vi både set tilbage på året der gik og frem mod nye projekter.

Her er formandens beretning af Steffen Olesen:

Som traditionerne foreskriver, vil jeg indlede generalforsamlingen med at mindes de AGF’ere, der gik bort i 2022.

  1. juni afgik Søren Pedersen ved døden. SP, som han kaldtes, debuterede på divisionsholdet i 1961 og opnåede 85 kampe. Han blev medlem af AGF som dreng og bevarede tilknytningen til klubben gennem hele livet. Han var bl.a. med til at vinde sølv i 1964 samt pokalfinalen i 1965. Efter den aktive karriere var Søren i 1980’erne og 90’erne ungdomstræner og holderleder for klubbens ynglingehold. Søren blev 80 år.
  2. december døde Bent Holst, bedre kendt som ”Sjapper”. Bent blev 85 år. Bent blev medlem af AGF som dreng og debuterede på divisionsholdet i 1961. Han var med på divisionsholdet, der Kristi Himmelfarts dag dette år besejrede KB i pokalfinalen med 2-0 i overværelse af 33.000 tilskuere

Efter at have levet med Covid-19 i ca. to år kunne vi endelig lægge virus-perioden bag os. De fleste af os nåede at blive smittet i større eller mindre grad, men i takt med, at de fleste af os gennem hele perioden blev vaccineret op mod fire gange, er det tilsyneladende lykkedes for myndighederne at dæmme op for virusset.

Efter Covid-19 perioden er det godt at konstatere, at vores medlemstal er i fremgang. Det hænger formentlig sammen med den satsning, som vi har iværksat om at skabe bedre rammer for breddefodbolden i Fredensvang.

Et af vores delmål har været, at vi skal tilbage til den tid, hvor vi som minimum har to hold i hver årgang, og det er glædeligt at konstatere, at vi nu er tættere på målet, end vi har været i de seneste 15 år.

Vi er således i fuld gang med at give børnefodbolden i AGF af 1880 et boost.

Efter at have oprettet mange nye hold med held og succes er Michael Langberg og Hans Petersen gået ind i arbejdet for at styrke amatørafdelingens hold fra U6 til U19 yderligere.

Der er kommet en del nye trænere til, og AGF appellerer til dem om at uddanne sig via DBU’s kurser, så vi får en flok trænere med en god faglig ballast. Mange af dem er allerede godt i gang. På den måde står vi godt rustet og er klar til at tage imod, når flere spillere dukker op.

Og det er vigtigt, at vi får spredt budskabet om, at man sagtens kan spille fodbold i AGF, selv om man ikke hører hjemme på et af eliteholdene.

Michael Langberg står for den overordnede styring og vejleder og uddanner trænerne. De første måneder af året trænede han selv de yngste hold, men til dem er der nu også fundet trænere.

Hans Petersen står til rådighed for alle holdene med råd, vejledning og træning. Han har været med hos U10, U11, U12 og U16, hvor han især har stået for afslutningstræning.

Vi har allerede mange medlemmer, men kan sagtens bruge flere, og enkelte årgange er udfordrede ved at have få spillere.

Mange af trænerne hjælper også til, når den professionelle afdelings hold har træningspas med spillere fra AGF’s mange samarbejdsklubber. Og en del spillere rykker fra amatørholdene over i AGF Talents hold, når drengene er gode nok til det.

Vi kan også med glæde konstatere, at AGF stadig formår at tiltrække nye trænere og ledere – også udover forældrekredsen, men vi må også acceptere, at den løbende udskiftning i trænerstaben desværre er relativ stor.

Men genrejsningen af ungdomsafdelingen, hvis man kan tillade sig at kalde den, er ikke kommet ud af den blå luft, og i den forbindelse er det på sin plads at rette en stor tak til Michael Langberg, der er tilbage i leder-folden, som han i mange år også var det op gennem 1980’erne og 90’erne.

Michael har gjort et meget stort og fint stykke arbejde med genrejsningen, så stor tak for det, Langberg.

Det bedste sportslige resultat i amatørafdelingen i 2022 var, at vores Serie 3 hold rykkede op i Serie 2, men da Serie 2.holdet samtidig rykkede ned i serie 3 er det helt status quo.

Udlejningen på vores to kunstgræsbaner er naturligvis for nedadgående hvilket selvfølgelig hænger sammen med, at kommunen til stadighed bidrager til anlæggelsen af nye. Men i 2022 formåede vi alligevel at udleje banerne for ca. 100.000 kr.

Og det fortsætter tilsyneladende positivt med udlejningen, idet vi forventer at kunne hente omkring 90.000 kr. i lejeindtægter i indeværende år.

I 2022 søgte vi Tryg-Fonden om en ny hjertestarter, og det var glædeligt, da fonden i sommer ringede og fortalte, at vores ansøgning blev imødekommet.

I december modtog Martin Hartwig og Ole Hall hjertestarteren på klubbens vegne, og den er nu hængt op på klubhus-muren, der vender ud mod Midtagervej. Det er nemlig sådan, at hjertestarteren skal være tilgængelig for alle vores naboer i lokalområdet. Og den del informerer Tryg dem om. Vi råder nu over 3 hjertestartere på baneanlægget; en i tennishallen, en i og en uden for klubhuset. Det er tanken, at den model, vi har hængende i klubhuset, flyttes ned i et skab, der hænges op ved garageanlægget. Så har vi nemlig også en hjertestarter i den fjerneste ende af vores matrikel.

I december fik vi desværre en vandskade i klubhuset. En ødelagt installation i loftsrummet over Cafe Fredensvang indebar, at det fossede ned med vand i flere timer, inden skaden blev opdaget. Vandet fortsatte direkte ned i den prof. afdelings faciliteter, som skaden sammen med cafeen blev begrænset til. Skadens omkostninger dækkes heldigvis af klubbens forsikringsselskab, og der ændres nu i nogle installationer, der ligeledes forbedres, så lignende tilfælde undgås i fremtiden.

I løbet af 2022 fik vi installeret nyt LED-lys i de to lysanlæg på kunstgræsbanerne, men det var først i midten af december, at projektørerne i masterne blev 100% præcist indstillet. Og da lyset på bane 4 var indstillet efter placeringen af den gamle bane, der er blevet flyttet på det store kunstgræsareal, har det desværre afstedkommet klager til kommunen enkelte naboer i vores lokalområde. Vi må derfor forberede os på, at lyset skal indstilles på ny for at dæmme op for problemet.

Jeg håber, at beretningen vil give anledning til nogle spørgsmål fra jer, og inden vi går over dertil, vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke personalet i klubben. Tak især til Martin Hartwig, Erik Nielsen, vores nye cafébestyrer, Ibrahim Yaseen, hovedbestyrelsen, støtteforeningen, fodboldfonden  samt mine kollegaer i bestyrelsen. Også en tak for samarbejdet til alle i den sportslige og administrative sektor i den prof. afdeling.

Takken gælder i højeste grad naturligvis også for samtlige trænere og ledere i klubben – herunder især de frivillige, for deres uegennyttige virke og store stabilitet i 2022.

Luk