Menu

Nyt fra FU april 2023

image
03. april 2023 kl. 13:26
Her kan du i uddrag se, hvad der blev drøftet og besluttet på FU-mødet d. 30. marts 2023.

UDDRAG AF REFERATET FRA FU-MØDE 30.02.2023.

FU har holdt sit første møde efter Generalforsamlingen d. 21.03 og har konstitueret sig som følger med titler, der dækker de enkelte bestyrelsesmedlemmers ansvarsområder:

Formand: Steffen Olesen, Kasserer: Per Beck, Sekretær: Svend Bergland, Medlemsadministrator: Bo Jensen, Klubhus- og Anlægsansvarlig: Niels Mølgaard, HR og Sponsoratansvarlig: Morten Thomsen, Seniorformand: Jens Snedker, Ungdomsformand: Michael Langberg. Sammensætningen af det nye FU og rollerne kan ligeledes ses her på siden.

https://www.agf1880fodbold.dk/klubben/ledelse/bestyrelsen/

Status akademiet

Lokalplanen for området er godkendt inde på Rådhuset. Der har været holdt møde med tennisafd. angående flytning af de to tennisbaner, der skal bygges på. To nye tennisbaner anlægges på bane 7 ved siden af den, der er der i forvejen. Endvidere skal Padel-banen flyttes fra sin nuværende placering og op ved siden af tennishallen. Akademibyggeriet påbegyndes ca. 1. august i år, når byggetilladelsen er på plads.

Baneplan Forår 2023 og øvrig bane booking

Baneplanen for Vinteren 2022-23 forlænges til efter Påske. Efter Påske er det imidlertid kun Bane 8 (Vidtskue), der åbnes, da Bane 5 fortsat er meget medtaget af megen regn. Baneplanen for Foråret 2023 kommer til at gælde 11.04 i første omgang med Bane 8 som den eneste græsbane. Både træning for AGF Talent og AGF 1880 bliver henlagt til Vidtskue.

Booking af baner og omklædningsrum - ud over bane- og turneringsplanen -til træningskampe og stævner, sker fremadrettet ved at tage kontakt til Klubkoordinator, Martin Hartwig Nielsen, der også sørger for at informere Café Fredensvang om besøg af modstanderklubber ift. åbningstiderne i caféen.

Nyt fra Ungdomsafdelingen

U19.2-holdet lukkes og trækkes fra turneringen i Liga 3 grundet mangel på spillere. Det forsøges så vidt muligt at tilbyde de berørte trænere andre hold eller funktioner i AGF 1880. 

En af trænerne, Nicolai Eschrich Urth, tiltræder på den ledige post som Børneudviklingstræner, som AGF 1880 er forpligtet til at oprette og har søgt efter i forlængelse af, at vi er blevet DBU Børneklub.

Efter konstitueringen er det Ungdomsformandens ansvar at søge refusion for trænerkurser.

Endelig besluttede Bestyrelsen at undersøge anskaffelsen af VEO (kamera med kunstig intelligens til optagelse af fodboldkampe) til Ungdomsafdelingen.

Datoer for næste FU-møder:

Torsdag den 27. april kl. 19.00

Torsdag den 25. maj kl. 18.30

Torsdag den 21. juni kl. 18.30

 

Luk